prace społecznie użyteczne w Rudzie Śląskiej
Lokalne 29 grudnia 2022

Bezrobotni z Rudy Śląskiej w ramach aktywizacji zawodowej przepracują 18 tysięcy godzin