Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
6 °C
AAA

„Mobilny Urzędnik” - nowa usługa Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

fot. pixabay.com
Najprawdopodobniej pod koniec stycznia przyszłego roku ruszy nowa usługa Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Osoby, które z różnych względów nie mogą dotrzeć do magistratu, będą mogły być obsłużone w domu lub innym miejscu pobytu.

Wychodzimy naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami. Główni odbiorcy nowej usługi to seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach to nasz priorytet. To kolejny etap po wprowadzeniu w urzędzie licznych udogodnień, między innymi dla osób niewidomych, niedowidzących czy głuchych

mówi Joanna Kapa, koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej w tarnogórskim magistracie.

Wielu mieszkańców boryka się z różnymi ograniczeniami, a my chcemy, żeby urzędnicy byli dostępni dla wszystkich. „Mobilny Urzędnik” wyróżnia nas na tle wielu polskich gmin i co najważniejsze – usługa ta będzie bezpłatna

dodaje. 

Projekt “Mobilny Urzędnik” polegać będzie na obsłudze mieszkańców miasta poza siedzibą urzędu, wszystko, by ułatwić załatwienie spraw osobom ze szczególnymi potrzebami. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry. Skierowana będzie między innymi do osób z niepełnosprawnościami biologicznymi i prawnymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Obejmie jednak także osoby z niepełnosprawnościami, które takiego orzeczenia nie posiadają, seniorów, osoby osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług. 

Mobilny Urzędnik” przyjedzie na przykład do kobiety w zagrożonej ciąży. Oczywiście projekt skierowany jest do osób, które faktycznie nie mają możliwości załatwienia urzędowej sprawy w inny sposób. Nie wszyscy są w stanie załatwić większość spraw przez internet, nawet jeżeli jest taka możliwość. Ciągle w społeczeństwie funkcjonują osoby, które z różnych przyczyn są wykluczone cyfrowo

podkreśla Joanna Kapa. 

Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z usługi będzie można dokonać zarówno telefonicznie, jak i wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy czy też osobiście poprzez zgłoszenie za pośrednictwem osoby trzeciej. W zgłoszeniu będzie należało krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy. 

Po przyjęciu zgłoszenia sprawa przekazana zostanie pracownikowi merytorycznemu, który będzie z klientem w stałym kontakcie i ustali z nim wszystkie szczegóły. Usługa będzie realizowana w kolejności przyjęcia zgłoszenia oraz w najbliższym możliwym terminie zarówno dla klienta jak i dla pracownika. 

Mieszkaniec korzystający z usługi „Mobilnego Urzędnika” zostanie poinformowany dokładnie kto i kiedy do niego przyjedzie. Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie. Zakres świadczonych usług, a także sposób ich realizacji uzgadniany będzie bezpośrednio z pracownikiem odpowiedzialnym za daną sprawę. 

Wszystkie dokładne wytyczne zostaną przedstawione wraz z uruchomieniem usługi już pod koniec stycznia 2022 roku. Zostanie sprecyzowany profil osób uprawnionych do skorzystania z obsługi w ramach „Mobilnego Urzędnika”, wszelkie procedury oraz katalog świadczonych tą drogą usług. Zakres tych usług będzie stopniowo modyfikowany według potrzeb mieszkańców i możliwości gminy. Na początku wprowadzimy część usług, chcemy aby projekt „Mobilnego Urzędnika” ewaluował i działał w zakresach odpowiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Będziemy starali się uwzględnić najważniejsze zagadnienia, które realizowane są w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach”

wyjaśnia Joanna Kapa.  

Projekt realizowany jest z udziałem Fundacji Partycypacji Społecznej, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, które realizują projekt pn. „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3, współpraca ponadnarodowa.

 

Źródło: UM Tarnowskie Góry


Komentarze