Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
2 °C
AAA

Jest decyzja środowiskowa ws. tramwaju na południe Katowic

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję środowiskową dla tramwaju na południe Katowic. Zawarte w decyzji warunki pozwolą przeprowadzić inwestycję z jak najmniejszą ingerencją w środowisko przyrodnicze.

Inwestycja polegać będzie, w I etapie, na budowie linii tramwajowej od pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna. W II etapie zostanie ona uzupełniona o rozbudowę układu drogowego. W ramach inwestycji wybudowany zostanie również szereg obiektów inżynierskich, ciągi piesze i infrastruktura rowerowa.

W decyzji środowiskowej określone zostały rozwiązania, które pozwolą maksymalnie ograniczyć ingerencję w obszary cenne z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego. Przebieg planowanych ciągów komunikacyjnych nie koliduje z obszarowymi formami ochrony przyrody, takimi jak rezerwaty, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i obszary Natura 2000. Choć na odcinku kilkunastu metrów inwestycja zbliża się punktowo do granic rezerwatu Ochojec, prace prowadzone będą całkowicie poza jego terenem. Nie dojdzie więc do bezpośredniego ograniczenia zasobów przyrodniczych w obrębie rezerwatu – w tym do naruszenia stanowiska liczydła górskiego, stanowiącego przedmiot ochrony tego obiektu.

Wydanie decyzji zostało poprzedzone przygotowaniem przez inwestora raportu, zawierającego szczegółowe analizy w zakresie oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Będzie ono skutecznie eliminowane lub ograniczane poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań ochrony środowiska, określonych w decyzji.

W zakresie ochrony przed hałasem w lokalizacjach, które tego wymagają, powstaną ekrany akustyczne, a torowisko otrzyma tzw. cichą nawierzchnię. Inwestycja zostanie również zrealizowana w taki sposób, by nie utrudnić mieszkańcom dostępu do lasu.

Poszczególne działania, mające wpływ na środowisko przyrodnicze, planowane w ramach inwestycji, będą realizowane pod nadzorem przyrodniczym. Wycinkę drzew zrekompensują nasadzenia. Na drogach powstaną również przejścia dla płazów. Na inwestora nałożony został również obowiązek montażu budek dla nietoperzy oraz obowiązek stałego monitoringu budek lęgowych ptaków.

Wpływ przyjętych rozwiązań inwestycyjnych na środowisko zostanie ponownie przeanalizowany na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wynika to z nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.


Komentarze