Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
5 °C
AAA

Ile jest terenów zielonych w miastach GZM? Znamy odpowiedź!

Ponad jedną czwartą powierzchni Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zajmują lasy, parki i zieleńce. W Chorzowie miejskie tereny zielone zajmują 20 proc. powierzchni miasta; w Katowicach lasy to blisko 40 proc. obszaru - wynika z danych zebranych przez GZM.

Jak przekazał we wtorek Witold Trólka z biura prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dane nt. wielkości, rodzajów i znaczenia terenów zielonych na obszarze GZM monitoruje departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego. Dane te zostały opublikowane i będą aktualizowane w projekcie GreenGZM. Efekty projektu można zobaczyć na portalu InfoGZM.

Metropolia wskazuje, że wbrew utartym stereotypom, odnoszącym się do przemysłowej przeszłości wielu tamtejszych miast i gmin, tereny zieleni i lasy zajmują znaczną ich część - łącznie ponad jedną czwartą całego obszaru GZM. Same lasy to 25,4 proc. terenu Metropolii, a parki i zieleńce (wg GUS - tereny zieleni publicznej będące w gestii samorządów) to ok. 1 proc. powierzchni wszystkich jej 41 gmin.

Z danych zebranych przy tworzeniu projektu GreenGZM wynika, że największy udział powierzchni terenów zieleni ogółem w stosunku do powierzchni ma Chorzów – ok. 20 proc., m.in. dzięki największemu w Polsce Parkowi Śląskiemu.

Wśród gmin o największej bezwzględnej liczbie parków są Sosnowiec (ok. 17), a także Tychy, Bytom, Ruda Śląska oraz Katowice. W przypadku skwerów w czołówce są: Zabrze (ok. 290) Gliwice, Chorzów, Będzin i Bieruń. Pod względem udziału terenów leśnych w powierzchni na pierwszym miejscu jest Kobiór: ponad 82 proc., a wśród miast na prawach powiatu Katowice: blisko 40 proc.

Projekt GreenGZM to pierwszy zbiór informacji o terenach zieleni i lasach w GZM. W jego skład wchodzi interaktywna mapa terenów zieleni publicznej na tle kompleksów leśnych i terenów chronionych (z narzędziami rysowania, pomiaru długości i powierzchni czy sortowania oraz możliwością zestawienia z ortofotomapą). Dla każdego parku opracowano opis z informacją o atrakcjach i zestawem zdjęć.

W projekcie GreenGZM przygotowano też broszurę informacyjną, zawierająca zestaw podstawowych pojęć i definicji związanych z tematyką przyrodniczą (np. teren zieleni, las, rozwój zrównoważony, system przyrodniczy miasta, usługi ekosystemowe, zielona infrastruktura itp.) oraz podstawowe dane liczbowe i procentowe dla GZM nt. terenów zieleni i lasów.

Terenów zieleni nie można postrzegać jako obciążenie budżetowe, generujące jedynie konieczność utrzymania i pielęgnacji. Warto widzieć w nich czynnik podnoszący atrakcyjność gminy. Nie tylko pod względem komercyjnym, ale przede wszystkim pod względem kreowania zdrowych i przyjaznych warunków życia

– wskazała cytowana przez Trólkę Agnieszka Szczepańska-Góra z departamentu strategii i polityki przestrzennej.

Samorządowcy z GZM przypominają, że obecne zasoby przyrodnicze w gminach i miastach członkowskich lub w ich sąsiedztwie, to częściowo efekt inicjatywy z lat 60. ub. wieku - stworzenia tzw. Leśnego Pasa Ochronnego dla ówczesnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Aby dostać się do mapy, należy wejść na portal InfoGZM http://infogzm.metropoliagzm.pl/ i wybrać zakładki: „analizy”, „mapy” i „GreenGZM”.

Portal InfoGZM, koordynowany przez departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego, gromadzi dane dot. demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin GZM. Na portalu znajdują się raporty, prezentacje i opracowania, również prezentujące Metropolię na tle reszty kraju.

Od pewnego czasu portal InfoGZM prezentuje m.in. najważniejsze informacje dotyczące pandemii COVID-19. Portal jest aktualizowany, rozszerzany o nowe treści, ostatnio m.in. o dane dotyczące rynku pracy w Metropolii, także w kontekście epidemii, czy prognozy demograficzne. Portal jest elementem Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, mogących wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM. Dane te mają też służyć merytorycznemu wsparciu pracy poszczególnych departamentów urzędu metropolitalnego. (PAP)

Foto: FB Park Śląski


Komentarze