Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
-1 °C
AAA

Budżet obywatelski po raz siódmy w Katowicach

#EkoSilesia
Już po raz siódmy mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta. Od 16 marca katowiczanie mogą zgłaszać swoje pomysły.

Prezydent Katowic wydał w tej sprawie odpowiednie zarządzenie, które reguluje m.in. harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego, jak i wysokość środków przypadających na poszczególne dzielnice.

Wnioski od mieszkańców Katowic przyjmujemy do 4 maja. Do 25 maja zakończy się weryfikacja formalna, a z końcem sierpnia weryfikacja merytoryczna. Od 7 do 20 września w głosowaniu elektronicznym mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w 2021 roku, lub w 2022 w przypadku zadań dwuletnich – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Na etapie przyjmowania wniosków wprowadzono ważną zmianę. Ze względu na zagrożenie koronawirusem i apel lekarzy, by do minimum ograniczać kontakty z innymi osobami, do składanych wniosków włodarze miasta proszą nie dołączać list podpisów mieszkańców, którzy dany wniosek wspierają. Wnioski złożone bez list poparcia, ze względu na tę szczególną sytuację, o ile spełnią inne kryteria – zostaną uznane za poprawne.

Jednocześnie ze względu na fakt zamknięcia urzędu dla bezpośredniej obsługi mieszkańców – zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Wniosek można dostarczyć na kilka sposobów: złożyć go przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice, przesłać drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu (gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników – oprócz listy poparcia) lub skorzystać ze specjalnego generatora wniosków, który wkrótce będzie udostępniony – dodaje Maciej Stachura.

Budżet obywatelski w Katowicach jest największy w Polsce pod kątem przeznaczanych środków w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. Na projekty zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczonych aż 31,6 mln zł, z czego pięć mln zł prezydent Marcin Krupa wydzielił na tzw. zielony budżet, a pozostałe 26,6 mln zł zostanie rozdysponowane w ramach zwykłego budżetu obywatelskiego. Z kolei w ramach puli 26,6 mln zł – trzy miliony złotych przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, 18,6 mln zł na projekty dzielnicowe, a pięć milionów złotych będzie służyć utrzymaniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kolejnych pięciu latach. Wśród dzielnic najwięcej środków, ze względu na największą liczbę mieszkańców, przypadnie dzielnicom: Ligota-Panewniki (1,38 mln zł), Śródmieście (1,31 mln zł) oraz Piotrowice-Ochojec (1,15 mln zł).

Przypomnijmy, że budżet obywatelski w Katowicach, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Przez sześć kolejnych lat frekwencja stale rosła. O ile w 2014 roku swój głos oddało 4,4% uprawnionych mieszkańców, to w zeszłorocznym głosowaniu już rekordowe 18,89%. Wysokość tegorocznej puli (31,6 mln zł) wynika z oszczędności z lat poprzednich.

Pod koniec lutego tego roku prezydent Marcin Krupa z budżetu obywatelskiego wydzielił tzw. zielony budżet z pulą 5 milionów złotych. - W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielonych projektów. Uznałem, że warto podjąć takie działanie – mówi prezydent.

„Zielony  budżet” jest podobny do „zwykłego” budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków ich weryfikacji i przybierze formę konsultacji społecznych. Katowiczanie będą mogli nadsyłać swoje projekty od początku kwietnia do 14 maja. Następnie projekty będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.  Pula 5 milionów złotych została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek. - W ramach „Zielonego budżetu” będziemy mogli zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii – podkreśla prezydent Marcin Krupa.


Komentarze