Przebudowa wiaduktu w Lublińcu nad torami! Inwestycja za 42 mln złotych

IMG 20221222 121144

Redakcja

25 grudnia 2022

W miniony czwartek w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na przebudowę wiaduktu nad torami PKP w Lublińcu w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 906. Koszt całej inwestycji to blisko 42 mln złotych.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor oraz prezes zarządu spółki Banimex Bartłomiej Giermek. 

Inwestycję wykona firma Banimex z Będzina, a jej koszt to prawie 42 mln złotych. Prawie 12 mln zł zabezpieczy na ten cel województwo, zaś 30 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wiadukt to element drogi DW 906 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu. Obiekt przeprowadza bezkolizyjnie ruch publiczny, w tym: pieszy, rowerowy i drogowy, nad czynnymi liniami kolejowymi nr 61 (relacji Kielce – Fosowskie) i nr 142 (relacji Kalety – Wrocław Mikołajów), torami stacji Lubliniec oraz drogą gminną (ul.Nowa/ul.Plebiscytowa w Lublińcu). Dodatkowo przez wiadukt przechodzi infrastruktura sieci teletechnicznych i elektroenergetycznej.

Wybudowany został w latach 70-tych, czyli pół wieku temu. Dlatego wymagana jest jego modernizacja. Nowy obiekt będzie miał długość 174,9 m. Jezdnia na nowym wiadukcie (o dwóch pasach ruchu) będzie miała szerokość całkowitą 7,8 m. Zaprojektowano także obustronne chodniki o szerokości całkowitej 3,1m każdy. Zaprojektowany wiadukt nie powoduje zmiany układu komunikacyjnego - torowego i drogowego - zlokalizowanego pod obiektem. Obiekt zostanie wyposażony w odwodnienie podłączone do istniejącej kanalizacji drogowej oraz niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wyremontowane zostaną istniejące biegi schodowe zapewniające komunikację pomiędzy ciągami pieszymi na poziomie wiaduktu i zlokalizowanymi poniżej obiektu. W ramach realizowanej budowy wykonana zostanie również przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, w tym oświetlenie. Prace potrwają 26 miesięcy.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.9µg/m3 PM2.5: 1.7µg/m3