Naprawa nawierzchni autostrady A1 w Konopiskach. Uwaga na ograniczenie prędkości!

729x308

Redakcja

11 lipca, 2023

12 lipca rozpocznie się realizacja prac naprawczych nawierzchni betonowej autostrady A1 na jezdni w kierunku północnym, w Konopiskach, na terenie pow. częstochowskiego.

W 2020 roku, na odcinku o długości ok 300 m pojawiły się nierówności nawierzchni. Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał doraźne zabiegi naprawcze, tak aby zminimalizować nierówności w tym miejscu. Następnie po wezwaniu GDDKiA, przygotował program naprawczy tego odcinka. Po zatwierdzeniu programu naprawczego przez GDDKiA nadszedł czas wykonania docelowej naprawy.

Zmiany w organizacji ruchu na A1

Aby przeprowadzić prace naprawcze konieczne będzie zamknięcie jezdni prowadzącej ruchu w kierunku północnym na odcinku około 500 m oraz przekierowanie ruchu na jezdnię przeciwną. Kierowcy do swojej dyspozycji będą mieli po jednym pasie w każdym z kierunków. Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku w rejonie robót oraz do 60 km/h w miejscach przejazdu na drugą jezdnię.

Zakres naprawy

Naprawa będzie obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających, wymianę: gruntu podłoża oraz całej konstrukcja jezdni. Następnie wykonawca ułoży nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykona szczeliny dylatacyjne pomiędzy nawierzchnią betonową i asfaltową. Całość zakończy montaż barier ochronnych i wdrożenie docelowej organizacji ruchu uwzględniające odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawca deklaruje zakończenie prac naprawczych w październiku br. 


powiązane artykuły:

1460x616 01
Wiadomości 25 lipca, 2022

Zabezpieczone zostaną prześwity między mostami. Zazwyczaj ich nie zauważamy, jednak mogą być one śmi

2792d091 a3da 48e8 a8b7 76ba1795ffc8
Lokalne 10 lipca, 2023

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontuje i wyciszy urządzenia dylatacyjn

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.0µg/m3 PM2.5: 11.0µg/m3