Korupcja i oszustwo przy przebudowie DK1 w Częstochowie. Nawet 2,5 mln złotych strat dla miasta

Money g398dfafdd 1920
Kastelik

Szymon Kastelik

15 czerwca, 2022

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia, który obejmuje pięć osób zamieszanych w proceder korupcyjny przy przebudowie DK1. Według śledczych miasto mogło ponieść stratę nawet 2,5 miliona złotych.

Sprawa dotyczy lat 2012-2014. Dziesięć lat temu miasto Częstochowa podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną”. Wcześniej Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (MZDiT) zawarł umowę z firmą z Krakowa w zakresie nadzoru inwestorskiego nad ww. zamierzeniem budowlanym. 

Według śledczych wykonawca w latach 2012-2014 zawyżał przysługujące mu wynagrodzenie za roboty budowlane. - Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd pracowników Urzędu Miasta Częstochowy i MZDiT, poprzez obciążanie inwestora nieistniejącymi kosztami prowadzenia robót oraz używanie materiałów gorszej jakości, niż określona w umowie. W ten sposób Miasto Częstochowa poniosło szkodę w wysokości około 2.500.000 zł. Dla wykazania stosowania materiałów gorszej jakości w śledztwie konieczne było wykonanie odwiertów i pobranie próbek konstrukcji drogowej. Próbki te były przebadane w laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - informuje prokuratura.

W nielegalne działanie zamieszanych miało być pięć osób: trzech dyrektorów z firmy wykonującej prace budowlane oraz dwóch pracowników firmy, która pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. - Przedstawione przez prokuratora zarzuty dotyczą przestępstwa doprowadzenia Miasta Częstochowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd (oszustwo) - dodaje prokuratura.

Prokurator przedstawił także oskarżonym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250.000 zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w zamian za akceptację zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy. Korzyść ta została wręczona pod pozorem wykonania przez inspektora na rzecz firmy budowlanej zlecenia dotyczącego badania dokumentacji budowlanej.  

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Zarzucane im przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Delegaturą we Wrocławiu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

15 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.8µg/m3 PM2.5: 16.0µg/m3