Ponad 2 miliardy złotych zysku JSW w III kwartale 2022

Biuro zarzadu 01 fot dawid lach
Kastelik

Szymon Kastelik

30 listopada, 2022

Pomimo kryzysu gospodarczego, wiele spółek należących do Skarbu Państwa chwali się miliardowymi zyskami. Do tego grona należy Jastrzębska Spółka Węglowa. W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 2,15 mld zł.

Grupa Kapitałowa JSW przedstawiła wyniki za III kwartał 2022 roku. Pomimo niższe sprzedaży węgla, spadków cen itd., JSW w okresie lipiec - sierpień  wypracowała zysk netto w wysokości 2,15 mld zł.

Ogólna sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach JSW wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 3,49 mln ton. W porównaniu do III kwartału 2021 roku  ceny węgla koksowego i koksu obniżyły się, odpowiednio o 18,9 proc. i 10,7 proc. Spadek przychodów sprzedaży o 13,8 proc., które ukształtowały się na poziomie ponad 5,15 mld zł.

Jednakże JSW wydobyła więcej węgla.. Produkcja węgla ogółem w JSW S.A. w trzecim kwartale tego roku wyniosła 3,43 mln ton (w tym 2,64 mln ton stanowił węgiel koksowy). - Gdyby jednak porównać dziewięć miesięcy tego roku do analogicznego okresu roku poprzedniego, to produkcja węgla wzrosła o 4,1 proc. W trzecim kwartale 2022 roku obniżyła się z kolei produkcja koksu o 11,9 proc. i osiągnęła poziom niemal 0,8 mln ton - informuje JSW.

Wydatki na inwestycje w GK JSW wzrosły o trzy procent w ujęciu gotówkowym porównując kwartał do kwartału. - Wydatki te wyniosły łącznie ponad 623 mln zł. Natomiast porównując dziewięć miesięcy 2022 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego – to wzrost aż o 33,1 proc., czyli do poziomu 1,77 mld zł. Wyższe nakłady na inwestycje związane są m.in. z modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej, budową bloku energetycznego w koksowni „Radlin” oraz zakupem urządzeń i sprzętu górniczego - dodaje JSW.

Trzeci kwartał pokazał, że spółka potrafi radzić sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym. Współpraca ze wszystkimi partnerami, relacje handlowe i pokrycie ich umowami długoterminowymi profituje i minimalizuje negatywne konsekwencje szczególnie w trudniejszej sytuacji rynkowej. Ponadto po tegorocznych wydarzeniach w kopalniach JSW i ogłoszeniu siły wyższej spółka ustabilizowała wydobycie węgla ogółem oraz wyniki finansowe mimo znaczącego wpływu na naszą działalność takich czynników jak rosnąca inflacja, wzrost kosztów energii, cen materiałów i usług oraz wzrost kosztów pracyocenia Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW S.A cytowany w informacji spółki.

fot. Dawid Lach JSW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.7µg/m3 PM2.5: 8.9µg/m3