Program Czyste Powietrze. Gliwice dofinansują w 2024 r. do kwoty 12000 PLN.

Gliwice prowadzą program Czyste Powietrze, w którym dofinansują ekologiczne źródła ciepła na lata 2024/2025

Redakcja

10 lipca 2024

Masz dom jednorodzinny lub wyodrębnione mieszkanie z przestarzałym piecem bądź kotłem węglowym, które wymaga wymiany? Możesz ubiegać się o miejską dotację oraz o dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze” (nawet, jeśli już wcześniej korzystałeś z tego programu). Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym i planujesz wymianę starego systemu grzewczego, pamiętaj – z „Czystego Powietrza” nie skorzystasz, ale miejskie dofinansowanie jest dla Ciebie dostępne!

Działania na rzecz redukcji niskiej emisji (głównego źródła miejskich zanieczyszczeń) są zgodne z przyjętą siedem lat temu śląską uchwałą antysmogową. Uchwała zakłada, że do początku 2028 roku całe województwo przejdzie na ogrzewanie za pomocą kotłów najwyższej klasy, odnawialnych źródeł energii, gazu, prądu, miejskiego ciepła lub oleju opałowego.

Dlaczego warto skorzystać z programu Czyste Powietrze w 2024?

Zegar przypominający o terminach koniecznej likwidacji przestarzałych palenisk węglowych nieubłaganie tyka – do końca ubiegłego roku mieszkańcy musieli wymienić kotły węglowe wyprodukowane między 2007 a 2012 rokiem. Na wymianę "kopciuchów" z datą produkcji po 2012 roku, używanych przed 1 września 2017 roku, mamy czas do końca 2025 roku. Najdłużej, bo do końca 2027 roku, można wymieniać urządzenia spełniające wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej. Jeśli chodzi o kominki – muszą być wyposażone w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dotyczącym ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) lub osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Gliwice wspierają mieszkańców zarówno w koniecznej wymianie przestarzałych systemów grzewczych, jak i w montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna pula miejskich dofinansowań wynosi 3,4 mln zł. Przy spełnieniu określonych warunków można uzyskać od 4 tys. zł do nawet 12 tys. zł wsparcia.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze w Gliwicach?

  • do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy EN 303-5;
  • do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych posiadających certyfikat Solar Keymark;
  • do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark;
  • do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

Wniosek dotacyjny można składać do Urzędu Miejskiego po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca roku następującego po odbiorze inwestycji. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach (tel. 32/238-54-45, 32/238-55-26).

Program „Czyste Powietrze” (czystepowietrze.gov.pl) to rządowa inicjatywa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 135 tys. zł. W programie można uzyskać dofinansowanie od 66 tys. zł do nawet 135 tys. zł.

W Gliwicach fachową pomoc oferuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny „Czystego Powietrza”, działający w głównym holu Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21. Można z niego skorzystać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 32/238-55-82 (w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.30-10.30, we wtorki 13.00-15.00 oraz w czwartki 14.00-16.00).

Jak pomogą Ci eksperci programu Czyste Powietrze w Gliwicach?

  • poznasz szczegółowe zasady programu i sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w nim;
  • otrzymasz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
  • z pomocą pracownika, krok po kroku, wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
  • otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Dodatkowo, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” – Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w Gliwicach funkcjonuje stanowisko Ekodoradcy. Katarzyna Raszkowska wspiera mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na wymianę systemu ogrzewania oraz prowadzi edukację ekologiczną.

Wszelkie pytania można zgłaszać osobiście w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, pok. 332, III piętro) lub telefonicznie (32/238-55-26) w godzinach pracy urzędu.

powiązane artykuły:

Plan ogolny gliwice
Lokalne 4 lipca 2024

Przez najbliższe 6 tygodni odbędą się spotkania, które przybliżą mieszkańcom Gliwic zmiany jakie

Wieza gliwice
Lokalne 13 maja 2024

Dzięki PTTK możemy zobaczyć Gliwice z wysokości około 60 metrów. Wieża widokowa kościoła

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.8µg/m3 PM2.5: 5.2µg/m3