Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
26 °C
AAA

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w podatkach. Polski ład wchodzi w życie

Wiadomości
Nowe prawo podatkowe stało się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r.

Kancelaria Prezydenta poinformowała o tym, że prezydent Polski Andrzej Duda podpisał przyjętą przez parlament ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym od 1 stycznia 2022 roku w Polsce będzie obowiązywać nowe prawo podatkowe, które było jednym z głównych założeń Polskiego Ładu zaproponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. 

Nowe prawo podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto zmiany likwidują odpis składki zdrowotnej od podatku, wprowadzają tzw. ulgę dla klasy średniej, modyfikują zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom oraz wprowadzają minimalny podatek minimalny od korporacji.

Deklarowanym celem ustawy jest: „stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw”. W treści uzasadnienia wskazuje się również na potrzebę szukania nowych rozwiązań wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych na skutek pandemii wpływów budżetowych. W tym celu proponuje się projekt tzw. Podatkowego Restartu Gospodarki, którego ważną częścią ma być przeprowadzenie szerokiego programu repatriacji kapitału, finansowego i ludzkiego - informuje Kancelaria Prezydenta.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy można zaliczyć:
(1) podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;
(2) podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%;
(3) rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
(4) wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
(5) zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
(6) pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
(7) zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
(8) zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
(9) likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
(10) wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
(11) ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
(12) wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
(13) wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
(14) wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
(15) ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
(16) nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł;
(17) wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
(18) ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania.

 


Komentarze