Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
21 °C
AAA

Województwo śląskie wspiera turystykę zorganizowaną, śląskie marki turystyczne i infrastrukturę!

Artykuły
W ramach programu „Śląski pakiet dla turystyki” o wartości 3,5 miliona złotych, władze województwa śląskiego, z marszałkiem Jakubem Chełstowskim, chcą pomóc bezpośrednio podmiotom, które przez lata przyciągały do naszego regionu turystów z całej Polski i nie tylko.

Za wsparcie infrastruktury turystycznej, marek oraz turystyki zorganizowanej odpowiadać będą trzy ostatnie filary programu „Śląski pakiet dla turystyki”.

Trzeci filar to wsparcie turystyki zorganizowanej, czyli współpraca z samorządami terytorialnymi w ramach dofinansowania zadań, które mają na celu pobudzenie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim w ramach programu #OdkryjSlaskie.

#OdkryjSlaskie - akcja ma na celu wsparcie organizatorów turystyki, przede wszystkim turystyki szkolnej oraz usług przewodnickich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności, wykorzystujących atrakcje turystyczne województwa śląskiego. To forma zachęcenia nauczycieli i rodziców do organizacji wycieczek szkolnych – zorientowana na bliskie wyjazdy i poznanie własnego regionu. Warunkiem wsparcia zadania będzie organizacja wycieczki autokarowej z minimum jednym noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką obejmująca minimum 5 atrakcji turystycznych w województwie śląskim. Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji celowej dla gmin.

/>

Czwarty filar ma za zadanie wykorzystać potencjał turystyczny województwa śląskiego, w tym marki turystyczne: Jurę Krakowsko-Częstochowską, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Krainę Górnej Odry oraz certyfikowane produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, Szlak Orlich Gniazd, wzmocnione zostaną działania, mające na celu rozwój i promocję tej oferty.

Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – trwają prace nad powstaniem szlaku i produktu turystycznego w obszarze turystyki kulturowej i religijnej województwa śląskiego. 

Kraina Górnej Odry – w ramach nowopowstałej marki turystycznej w województwie śląskim opracowywana jest oferta turystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej i turystyki rowerowej.

Kajakiem przez Śląskie – powstaje nowy produkt turystyczny, wykorzystujący potencjał śląskich rzek i zbiorników wodnych. Obecnie Śląska Organizacja Turystyczna prowadzi audyt pięciu rzek w województwie śląskim pod kątem nowych szlaków kajakowych - szlaki kajakowe na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza.

Śląskie. Po zdrowie – to propozycja skierowana na rozwój turystyki zdrowotnej w województwie śląskim.  Powstaje oferta promująca potencjał województwa w zakresie turystyki medycznej i turystyki uzdrowiskowej.

Ostatni filar „Śląskiego pakietu dla turystyki”  jest uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorców i działań mających na celu pobudzenie popytu są działania planistyczne, projektowe i wykonawcze związane z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną, stanowiącą ważny czynnik pobudzający rozwój oferty turystycznej i wpływającą na decyzję o kierunkach podróży. Województwo śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę turystyczną umożliwiającą tworzenie nowych szlaków turystycznych.

Szlak Trzech Harnasi

Szlaki kajakowe na rzekach Liswarta i Warta

Szlak rowerowy Lasy Rudzkie

W tym filarze zaplanowane są działania długofalowe, wieloletnie, realizowane w ramach konkursu Śląskie. Łączy nas turystyka. Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane będzie jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym. Celem dotacji jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa śląskiego w tym m.in.: szlaków rowerowych, pieszych, wodnych, wspinaczkowych i infrastruktury okołoturystycznej.

Wszelkie informacje związane z programem będą dostępne na stronie: dlaturystyki.slaskie.pl


Komentarze