Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
2 °C
AAA

Wadium? Przetarg? Poręczenie! Oferta Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego

Artykuły
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. jest instytucją regionalną wspierającą rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów oraz wadiów przetargowych.

Wadium? Przetarg? Poręczenie!

Przetargi stanowią dla wielu firm podstawowe narzędzie pozyskiwania zleceń. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy niekorzystna koniunktura gospodarcza zmusiła przedsiębiorców do poszukiwania nowych kierunków zbytu dla oferowanych przez nich produktów i usług, udział w przetargach stał się nie tylko jedną z możliwości, ale często koniecznością.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firmy przystępujące do przetargu publicznego w roli oferentów, w większości przypadków zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium. W przeważającej mierze sprowadza się to do wpłacenia swoistego rodzaju kaucji pieniężnej i zamrożenia środków, które mogłyby być w tym czasie inaczej wykorzystane lub do wykupu drogich gwarancji oferowanych przez banki i ubezpieczycieli. Warto zauważyć, że Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jeszcze jedną możliwość wniesienia wadium, jaką jest poręczenie funduszu poręczeniowego. Co to są w takim razie fundusze poręczeniowe? To jednostki gospodarcze rozlokowane równomiernie na terenie całej Polski, których podstawowym celem działalności jest rozwój przedsiębiorczości.

Poręczenia wadialne to produkt innowacyjny, atrakcyjny cenowo w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku, który idealnie wpisuje się w potrzeby przedsiębiorców w obecnym czasie. Poręczenia wadialne posiadają identyczną skuteczność prawną, jak wpłata wadium w formie pieniężnej i są honorowane są przez wszystkie podmioty organizujące przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Są to m.in. miasta, gminy, powiaty, kompanie i holdingi węglowe oraz wszelkie inne podmioty zobligowane do realizacji postępowań przetargowych w oparciu o przepisy PZP. Z wadium w formie poręczenia mogą skorzystać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, co pozwala tym firmom uczestniczyć w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie.

Wszelkie informacje dotyczące poręczeń wadialnych oraz pozostałej działalności funduszy poręczeniowych można uzyskać na stronie internetowej www.rfp.pl.


Komentarze