Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
13 °C
AAA

Tell el-Farcha. 20 lat polskich wykopalisk - wystawa czasowa w Muzeum Śląskim

Artykuły
Do 5 września w Muzeum Śląskim w Katowicach można zwiedzać wystawę planszową przygotowaną w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z okazji 20-lecia badań Polaków na stanowisku Tell el-Farcha w Egipcie. Piękne zdjęcia ukazują nie tylko najważniejsze odkrycia i otoczenie, w którym pracują i żyją archeolodzy, lecz także mieszkańców wsi Gazala.

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. przez włoskich archeologów, a od 1998 r. jest przedmiotem badań polskiej ekspedycji, zorganizowanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, przy współpracy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracami od początku kierują prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz z Krakowa i dr Marek Chłodnicki z Poznania. Badania w Tell el-Farcha są realizowane wielodyscyplinarnie. W skład ekspedycji wchodzą nie tylko archeolodzy, ale i paleobotanicy, geofizycy, geolodzy, archeozoolodzy i antropolodzy. Tutaj również odbywają swoje praktyki studenci. W ciągu dwudziestu lat badań dokonano wielu ważnych odkryć, które zmieniły wiedzę na temat najstarszych dziejów cywilizacji egipskiej. Stanowisko położone jest w północno-wschodniej delcie Nilu, około 120 km od Kairu, na obrzeżach wsi Gazala. Przedmiotem badań polskich archeologów są osada oraz cmentarzysko. Najstarsze ślady osadnictwa na wzgórzu w Tell el-Farcha datowane są na początek IV tysiąclecia p.n.e. Osada była zamieszkana przez prawie 1000 lat, a odkrycia dokonywane przez polskich archeologów są świadectwem życia w czasach ważnych zmian kulturowych, gospodarczych i politycznych od okresy predynastycznego aż do początku okresu Starego Państwa (ok. 3700–2600 p.n.e.). Tell el-Farcha była ważnym ośrodkiem gospodarczo-politycznym w okresie formowania się zjednoczonego państwa egipskiego. Jej mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w handlu ze wschodem i południem. To tutaj siedzibę mieli przedstawiciele królewskiej administracji pierwszych faraonów. Obok osady założono cmentarzysko, na którym chowano zmarłych, również tych z wyższych szczebli hierarchii społecznej, wyposażanych w dużą liczbę darów grobowych, niekiedy o charakterze luksusowym. Ich obecność w Tell el-Farcha potwierdza wysoką rangę tego miejsca.

Ważnym elementem wystawy są również zabytki pochodzące ze zbiorów poznańskiego Muzeum Archeologicznego pozyskane z predynastycznego cmentarzyska w Minszat Abu Omar, położonego w tej samej części delty Nilu. To właśnie tutaj 20 lat przed badaniami w Tell el-Farcha rozpoczęły się wykopaliska, w których uczestniczyli także archeolodzy z Poznania. Zapoczątkowały one długą tradycję badań nad okresem predynastycznym w poznańskim Muzeum Archeologicznym.

 

Kuratorzy wystawy: dr Marek Chłodnicki, dr hab. Agnieszka Mączyńska, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

Kurator wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach: dr Renata Abłamowicz.

 

Materiał powstał we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach - instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego. 


Komentarze