Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
25 °C
AAA

Rok 2019 dobrym rokiem inwestycji i poprawy finansów Bytomia - jest raport o stanie miasta

default
Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz udostępnił dziś mieszkańcom i przekazał oficjalnie do Rady Miejskiej raport o stanie miasta za rok 2019. Z liczącego prawie 150 stron dokumentu dowiemy się, jak funkcjonowało miasto w 2019 r. Dyskusja na temat raportu odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej dnia 24 sierpnia.

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Dokument podsumowujący funkcjonowanie Bytomia w 2019 r. został właśnie przekazany do kancelarii Rady Miejskiej w Bytomiu. 

Przywracamy miasto na właściwe tory. Pokazują to wyniki finansowe – nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 44 mln zł, niespełna 4 mln deficyt przy prawie miliardowym budżecie, ponad 102 mln zł przeznaczonych na inwestycje oraz ponad 90 mln zł pozyskanych funduszy zewnętrznych. 2019 rok był dobrym rokiem dla Bytomia – podsumowuje prezydent Mariusz Wołosz.

Budżet najlepszy od wielu lat
Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla Bytomia z finansowego punktu widzenia. Dochody i przychody miasta w 2019 r. wyniosły łącznie 998 mln 955 tys. zł i były wyższe o 5,95% od uzyskanych w 2018 r. Statystycznie, dochód na jednego bytomianina wzrósł o 7,64% w porównaniu do 2018 r. i wyniósł 6 tys. 564 zł. Wydatki i rozchody budżetu miasta wyniosły w 2019 r. ogółem 974 mln 790 tys. zł i były wyższe o 5,73% w odniesieniu do 2018 r.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wyniosła aż 44 mln zł. To najlepszy wynik od ponad 10 lat. Deficyt w wysokości niespełna 4 mln zł był najniższy od 2014 r. Udało się to osiągnąć dzięki sprawnej, oszczędnej polityce finansowej prowadzonej przez prezydenta miasta – ocenia Ewa Tomczak, skarbnik miasta.

Warto podkreślić, że organ nadzorujący – Regionalna Izba Obrachunkowa, wydał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2019.

2019 rok w Bytomiu to rok inwestycji
Na wydatki inwestycyjne miasto przeznaczyło w ubiegłym roku aż 102 mln 444 tys. zł. Z tych środków były realizowane inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Bytomia, przebudową dróg, modernizacją oświetlenia ulicznego czy termomodernizacjami budynków placówek oświatowych. W porównaniu z 2018 r. wzrosły także wydatki związane z remontami – do ponad 14 mln 873 tys. zł.

W 2019 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną miasta. Duży nacisk położony został na remonty dróg. W ubiegłym roku przebudowaliśmy m.in. ulicę Reptowską, Musialika, Małachowskiego, Mochnackiego, Wojciechowskiego, Grota-Roweckiego i Wyzwolenia. Przeprowadziliśmy też wymianę około 2,5 tys. opraw oświetleniowych, dzięki czemu na bytomskich ulicach zrobiło się jaśniej i bezpieczniej. Nowoczesne oświetlenie generuje też oszczędności finansowe – mówi Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia.

Na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz projektów społecznych gmina pozyskała w 2019 r. prawie 60 mln zł ze środków unijnych oraz 30 mln zł z innych źródeł (m.in. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Ministerstwa Sportu i Turystyki czy Funduszu Dróg Samorządowych).

W ubiegłym roku kontynuowana była realizacja projektów rewitalizacyjnych m.in. rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów, przebudowa budynku Centrum Integracji Społecznej, gmachu Bytomskiego Centrum Kultury, odnowa zieleni w bytomskich parkach czy stworzenie bezpiecznych i przyjemnych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku. W 2019 r. zaktualizowany został „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+" – do już realizowanych zadań rewitalizacyjnych dołączyły nowe, których wykonanie ma wspierać uruchomienie mechanizmów rozwojowych.

Wśród najważniejszych inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2019 r. jest budowa nowoczesnego lodowiska przy ul. Pułaskiego. Wartość tej inwestycji to 40 mln zł, z czego 15 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestujemy w bazę sportową dostępną dla dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców. Budujemy nowoczesne lodowisko, przeznaczyliśmy środki na rozbudowę kortów tenisowych – wylicza Adam Fras, III zastępca prezydenta Bytomia odpowiedzialny za edukację, kulturę i sport.

Termomodernizacji doczekały się szkoły: SP nr 4, SP nr 5, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych.

Rok dobry dla kultury, partycypacji społecznej i lokatorów
Ubiegły tok to dla Bytomia nie tylko duże inwestycje. To także wydarzenia kulturalne dużego formatu: największa impreza plenerowa – Dni Bytomia, w której wzięło udział około 55 tys. osób oraz uwielbiany Festiwal Dziwnie Fajne z Międzygalaktycznym Zlotem Superbohaterów na czele.

W 2019 roku do Bytomia powrócił także budżet obywatelski, w ramach którego bytomianie mogą współdecydować o tym, na jakie cele przeznaczyć środki z budżetu gminy. Do Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. zostało zgłoszonych 61 projektów, na które bytomianie w oddali prawie 27 tys. głosów. Właśnie rozpoczyna się realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ubiegłym roku – projektu „6 dla Stroszka" i projektu przebudowy boiska treningowego GKS Rozbark. W 2019 r. reaktywowana została także Młodzieżowa Rada Miejska, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy miasta zyskali swoją reprezentację.

Sporo zmieniło się także w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi. Po kontroli przeprowadzonej w 2019 r. w Bytomskich Mieszkaniach – jednostce budżetowej odpowiedzialnej za gospodarowanie lokalami komunalnymi, przygotowano zmianę przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad najmu mieszkań komunalnych. Zwiększyła się również przejrzystość zawierania umów o najem lokali komunalnych.

W 2019 r. Bytomskie Mieszkania zawarły aż 477 umów na lokale mieszkalne. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2018 r. Skontrolowaliśmy także prawidłowość przyznawania lokali poza kolejnością w latach wcześniejszych – okazało się, że na 120 zawartych umów, aż 80 lokali zostało przyznanych bez uzasadnienia – mówi Waldemar Gawron, II zastępca prezydenta miasta.

Także działania związane z ochroną środowiska procentują. W 2019 r. prezydent uchylił, wygasił, cofnął około 30 decyzji na gospodarowanie odpadami. Urząd podjął ścisłą współpracę z organami ścigania, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Inspekcją Transportu Drogowego – współpraca ta ma na celu wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania odpadów w Bytomiu – dodaje Waldemar Gawron. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu spółka SRK sp. z o.o. uprzątnęła nielegalnie zdeponowane w Miechowicach odpady. Podjęte także zostały działania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i uchwały refinansującej część kosztów systemu grzewczego udzielono 443 dotacji do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.


Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu

 

Zdjęcie - Archiwum UM Bytom.


Komentarze