Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
13 °C
AAA

Prezydent Bytomia spotyka się z mieszkańcami

fot. UM Bytom
W października 2021 roku prezydent Bytomia Mariusz Wołosz rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami dzielnic miasta. Spotkania, podczas których bytomianie mówią o problemach swoich dzielnic, cieszą się dużą popularnością. Najbliższe zaplanowane jest na 13 grudnia w Śródmieściu.

Wiosną tego roku ze względu na sytuacją epidemiologiczną, spotkania z mieszkańcami były prowadzone za pośrednictwem Internetu, w nowej formule Q&A. Prezydent odpowiadał na zadane przez internautów pytania na facebookowej stronie.

Bardzo cieszy mnie to, że mogę rozmawiać z mieszkańcami bezpośrednio. Dialog z bytomianami jest dla mnie bardzo ważny, dlatego serdecznie zapraszam na kolejne spotkania
 – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Po pierwsze: Stolarzowice

Pierwsze ze spotkań odbyło się w dzielnicy Stolarzowice 11 października, w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu. Prezydent mówił m.in. o przebudowach i remontach dróg, np. o przebudowie ulicy Kofty (wartość inwestycji: 220 tys. zł) i ul. Tęczowej (451 tys. zł). W trakcie spotkania mieszkańcy pytali o naprawę nawierzchni ulic: Suchogórskiej, Żołnierskiej, Gombrowicza, Ptakowickiej oraz o budowę oświetlenia wzdłuż nowych ulic w Stolarzowicach.

Mieszkańców Stolarzowic interesowała kwestia rozbudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz problemy mieszkańców ul. Mieszka I z wodami opadowymi. Prezydent poinformował, że na ukończeniu są prace przy przebudowie wodociągu w ul. Musioła i ul. Dunikowskiego oraz o powołaniu zespołu do opracowania projektu „Koncepcji zagospodarowania wód opadowych w dzielnicy Stolarzowice i Górniki".

Mieszkańcy Stolarzowic apelowali o postawienie ławeczki na przystanku przy poczcie, budowę chodnika i ograniczenie prędkości na ul. Suchogórskiej, montaż oświetlenia przy ul. Chmielewskiej oraz budowę chodnika i miejsc parkingowych przy SP47.

Po drugie: Górniki

Dwa tygodnie później, 25 października, podobne spotkanie odbyło się w Górnikach, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żołnierskiej 41.

W dzielnicy w minionym roku naprawiono nawierzchnię ul. Ptakowickiej. Mieszkańcy pytali m.in. o budowę chodnika przy ul. Żołnierskiej, zatokę autobusową przy ul. Żołnierskiej czy przebudowę przystanku autobusowego „Pętla Górniki" przy ul. Gajowej. Budowa zatoki i peronu ma zakończyć się pod koniec roku, a na przyszły zaplanowano budowę chodnika przy ul. Żołnierskiej.

Mariusz Wołosz poinformował w trakcie spotkania o planach inwestycyjnych dla dzielnicy. W Górnikach ma powstać przepompownia ścieków, a jeszcze w tym roku zostaną naprawione piłkochwyty na boisku przy ul. PCK oraz nawierzchnia siłowni przy ul. Żołnierskiej 41.

Prezydent z mieszkańcami omawiali również inwestycje Bytomskich Mieszkań - wykonanie betonowego koryta odwadniającego przy ul. Gajowej 6, a także wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Żołnierskiej 11 (zadanie ma zostać zrealizowane do końca roku). Prezydent Bytomia zapowiedział również, że z początkiem 2022 roku zostanie uruchomiony nowy nabór w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.

Mieszkańcy Górnik apelowali również o doświetlenie ul. Koksowej oraz Bolesława Śmiałego, remonty ul. Koksowej i Pokoju, przycięcie drzew przy ul. Przyjemnej, a także kontrolę prędkości przy ul. Żołnierskiej. Wśród poruszonych spraw znalazła się też budowa sklepu wielkopowierzchniowego i nasadzenie drzew wzdłuż autostrady A1.

Po trzecie: Karb

W trakcie spotkania w SP nr 21 przy ul. Worpie 14-16 Mariusz Wołosz mówił o wykonanych w dzielnicy inwestycjach - m.in. o utworzeniu przejścia dla pieszych w rejonie SP 21, wprowadzeniu zmian organizacji ruchu, utworzeniu miejsca typu „Kiss&Ride", czy też o remontach placów zabaw przy ul. Falistej i w parku Marii Konopnickiej oraz o projekcie Teraz Karb. W jego ramach odbędzie się rozbudowa placu zabaw i architektury w parku Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boiska do siatkówki plażowej oraz otwartej siłowni przy MDK nr 2. Jeszcze w tym roku powstanie ogród sensoryczny oraz monitoring, a w przyszłym – rozbudowany zostanie plac zabaw, wybudowana siłownia plenerowa, tory do minigolfa oraz wybieg dla psów.

W Karbiu w październiku zostało otwarte nowe Przedszkole Miejskie nr 36 przy ul. Popiełuszki. Inwestycja kosztowała 1,9 mln zł i została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z kolei Młodzieżowy Domu Kultury nr 2 przyłączono do sieci ciepłowniczej.

Podczas spotkania w Karbiu mieszkańcy pytali o oświetlenie przy ul. Popiełuszki i Braci Śniadeckich (trwa wymiana starych opraw oświetleniowych). Uczestnicy dyskusji apelowali o ograniczenie ruchu ciężarówek na ul. Popiełuszki. Mieszkańcy pytali również o komunalizację zasobów SRK, o utrzymanie czystości na ul. św. Elżbiety, jakość powietrza, a także możliwość podłączenia do nitki ciepłowniczej budynków przy ul. Falistej i ul. Tomasza oraz o zagospodarowanie budynku byłej szkoły przy ul. Racławickiej.

Po czwarte: Rozbark

Spotkanie w Rozbarku odbyło się w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym im. Gorczyckiego. Mariusz Wołosz mówił o zrealizowanych w dzielnicy inwestycjach - np. o przebudowie ul. Musialika, strefie Tempo 30 i ograniczeniu tonażu do 5 ton na ulicach Tuwima, Głowackiego, Prokopa i Chorzowskiej, a także m.in. o modernizacji oświetlenia czy naprawie schodów do Parku Mickiewicza oraz remoncie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego i ul. Witczaka. Prezydent Bytomia mówił również o realizowanych w tej dzielnicy inwestycjach - np. o przebudowie nawierzchni wiaduktu nad al. Jana Pawła II (ma zakończyć się do połowy grudnia), remoncie kanału deszczowego przy tej alei (zakończenie zaplanowano pod koniec grudnia), czy dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego ze Śródmieścia do Rozbarku (zakończenie w czerwca 2022 r.). Włodarz miasta mówił również o Programie Kolej+, w ramach którego ma powstać jeden lub dwa nowe przystanki - Bytom Os. Arki Bożka i Bytom Rozbark.

Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent mówił również o zaplanowanym do końca 2022 roku stworzeniu strefy wypoczynku przy ul. Witczaka i miejsca do spotkań międzysąsiedzkich przy ul. Kochanowskiego, a także rozbudowie siłowni, powstaniu wybiegu dla psów, ogrodzenia placu zabaw, budowie infrastruktury oświetleniowej i remontach placów zabaw. Omówiono także inwestycje Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, czyli przebudowę kanalizacji deszczowej i infrastruktury drogowej w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej i placu Sobieskiego oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilara.

Dojdzie również do modernizacji boiska GKS Rozbark w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Z BBO zostanie również zmodernizowane boisko przy ul. Arki Bożka 7-8. Uczestnicy spotkania pytali o rewitalizację Rozbarku, która ma zakończyć się w kwietniu 2023 roku, kartę miejską w Strefie Płatnego Parkowania (takie karty zostaną tam wkrótce wprowadzone) oraz oświetlenie i remont ul. Cichej (trwa projektowanie inwestycji). Mieszkańcy Rozbarku apelowali także o próg zwalniający na ul. Kochanowskiego i Tuwima 6a, przebudowę ronda przy ul. Kilara, uzupełnienie asfaltu na ul. Mickiewicza, stworzenie miejsc postojowych przy ul. Schenka, remont klatki schodowej przy ul. Siemianowickiej 13, stworzenie toalet publicznych oraz ogrodzenie wybiegów dla psów, a także utrzymanie czystości na drogach i chodnikach.

Po piąte: kolejne spotkania

Najbliższe spotkania odbędą się: 13 grudnia o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Łużyckiej 12a (dzielnica Śródmieście), 20 grudnia o 16:00 w SP nr 38 przy ul. Korczaka 1 (Sucha Góra) oraz 10 stycznia o 16:00 w SP 54 przy ul. Reptowskiej 86 (Miechowice).

W spotkaniach prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami dzielnic uczestniczyli również zastępcy prezydenta, radni miejscy, a także przedstawiciele MZDiM, straży miejskiej, policji i urzędnicy bytomskiego magistratu.