Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
18 °C
AAA

Czas zmian i wyzwań. Zarząd województwa śląskiego podsumował połowę kadencji

Artykuły
foto. Tomasz Żak/UMWS
Żadnemu z zarządów województwa nie przyszło pracować w tak trudnych i często nieprzewidywalnych okolicznościach, jak obecnemu. Pandemia stała się czasem próby dla wszystkich. Dziś możemy mówić o zdanym egzaminie z odpowiedzialności i skuteczności podjętych działań.

Ogromna pomoc dla służby zdrowia

Nasze województwo, głównie z myślą o walce z pandemią COVID-19 przekazało na ten cel aż 300 mln zł. To najwięcej w skali całego kraju. Najświeższy przykład wsparcia placówek służby zdrowia, to pomoc adresowana do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju. Powstało 127 miejsc, w tym 10 łóżek dla dzieci. Szpital otrzymał 1,2 mln zł z budżetu województwa. Wiosną ub. roku uchwalono zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym rozpisanym na lata 2014-2020. Dokument w trybie pilnym trafił do Komisji Europejskiej, zyskując akceptację. Dzięki temu możliwe było przekierowanie 75 mln euro właśnie na walkę z epidemią. W naszym regionie na walkę z COVID-19 pomiędzy szpitale na początek podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodziła z RPO. Radni Sejmiku pozytywnie zaopiniowali wniosek, na mocy którego przyjęto uchwałę

o przekazaniu 62 mln zł. Ważną rolę w pracach nad COVID 19 pełnią naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum, którzy zajmują się wyizolowaniem i sekwencjonowaniem genomu wirusa SARS-CoV-2. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie województwa. Laboratorium otrzymało z funduszy unijnych 2,5 mln zł zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wartość całkowita projektu wyniosła ponad 5,2 mln zł. Badania laboratoryjne wykażą też występowanie w próbkach innych patogenów, w tym wirusów grypy. To pierwsze tak dokładne i wieloparametrowe badanie populacji zamieszkującej konkretny rejon Polski. Realizacja projektu ma zakończyć się pod koniec sierpnia. Doposażenie w sprzęt zwiększy ponadto przepustowość oraz wykrywalność COVID-19 - z 5-6 tysięcy testów na dobę nawet do 12 tysięcy.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Aż 1,4 miliarda złotych trafiło w 2020 roku na pomoc firmom z Województwa Śląskiego dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Śląski Pakiet dla Gospodarki, zainicjowany przez marszałka Jakuba Chełstowski jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej sygnowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wsparcie w ramach pięciu filarów Pakietu dotyczy następujących działań: pożyczki obrotowe
i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), outplacement oraz wsparcie pracodawców
w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP (360 mln zł), samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia w sektorze
  (57 mln zł), wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie (20 mln zł). 
W listopadzie ubiegłego roku zakończono III rundę konkursu „Inwestycje w MŚP”. Do firm, których działalność mocno ucierpiała wskutek pandemii COVID-19, trafiło kolejnych 55 mln zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyły ponad 2200 wniosków, najwięcej
w historii. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł. Ostatecznie pula konkursowa wzrosła do 270 mln zł.

Nadchodzi zielona rewolucja

W ciągu dekady mamy stać się regionem ekologicznie przyjaznym i tworzyć nowe miejsca pracy w zielonej gospodarce. I jest to jeden
z głównych priorytetów trwającej kadencji obecnego zarządu województwa. 27 i 28 stycznia 2020 roku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników międzynarodowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to przedsięwzięcie współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  Przedstawiciele regionów z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych z nową perspektywą finansową UE. Gościem głównym konferencji była komisarz ds. spójności i reform Unii Europejskiej, Elisa Ferreira, która zaakcentowała w swoim wystąpieniu, że transformację można porównać do pewnego rodzaju rewolucji, niosącej w Europie nowy ład, zaś wspólnym celem ma być ochrona naszego zdrowia.
W październiku ubiegłego roku radni Sejmiku jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla województwa, którego podstawą jest program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia
koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej. W ramach strategii Ministerstwo Klimatu i Środowiska dofinansuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz 34 punkty ładowania. Przedsięwzięcie o wartości ponad 138 mln zł uzyska również wsparcie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. otrzymają do 85 proc. wsparcia na zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania.  

Inwestycyjny boom w Parku Śląskim

Modernizacja Ogrodu Japońskiego i otoczenia Hali Wystaw „Kapelusz” i Świątyni Petrycha, uregulowanie gospodarki wodnej oraz budowa Parku Wielu Pokoleń to bieżące inwestycje realizowane na terenie Zielonych Płuc Śląska. Za 65 mln zł zmodernizowane zostanie kąpielisko Fala, a jego powierzchnia w nowym wydaniu zajmie około 4 hektarów. Jeszcze w tym roku zakończony zostanie remont ciągów komunikacyjnych.

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Właśnie wystartowała III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogli do 16 maja zgłaszać propozycje zadań do zrealizowania w tegorocznej edycji. Na realizację przeznaczonych zostanie aż 10 mln zł! Podobnie jak w minionych edycjach MBO środki zostaną rozdysponowane na dwie pule. 5 mln zł trafi na zadania EKO, kolejne 5 mln zł przeznaczone będzie na zadania REGIO.

Odsiecz dla turystyki

Branża tylko w tym roku otrzyma łączną pomoc na kwotę 87,5 mln zł. W ubiegłym roku było to 3,5 mln zł. Z pomocy skorzystało 405 podmiotów. W lutym 12 gmin otrzymało od województwa finansowe wsparcie w odbudowie ruchu turystycznego, który mocno ucierpiał wskutek pandemii koronawirusa. Do ich budżetów trafiło w sumie 8 mln zł. Symboliczne czeki wręczono w Szczyrku. Pomoc ma formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych.

Samorządowy Oskar

Nasz region otrzymał prestiżową nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości  za najlepszą strategię w zakresie wsparcia gospodarki
i przedsiębiorstw w trudnym okresie walki z pandemią. Jest to jednocześnie zapowiedź kontynuacji działań oraz dużego wydarzenia z tym związanego – Europejskiego Forum Przyszłości, które w październiku odbędzie się na Stadionie Śląskim. Śląskie znalazło się w elitarnym europejskim gronie. Nagrodę otrzymali także: Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Region Wspólnota Madrytu (Hiszpania), Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Miasto Castelo Branco (Portugalia) i Miasto Gabrovo (Bułgaria) Laureaci otrzymali markę ERP na okres dwóch lat (2021 i 2022), co umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie strategii udanej odbudowy gospodarczej i społecznej

W tegorocznym budżecie na zadania drogowe zapisano kwotę około 540 mln zł. Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej przeznaczane są także środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
Na drogach wojewódzkich kontynuowane są cztery projekty własne o wartości ok. 357 mln zł, z czego ok. 168,6 mln zł to środki unijne. Jest to budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy Rybnika – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (93 mln zł); Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (blisko 131 mln zł); drugi etap przebudowy DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 (96 mln zł) oraz drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913, od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 (ok. 36 mln zł).
Ponad 200 mln zł pochłonie organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Koleje Śląskie i POLREGIO.
27 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację porozumień zawartych z powiatami dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego ich utrzymania.
Największa inwestycja to droga regionalna Racibórz–Pszczyna – obwodnica Raciborza. Arteria, której budowa, nie licząc zapisów
w tegorocznym budżecie, zamknie się kwotą 296,1 mln zł, ma być gotowa w lutym 2022 roku. DW 933 jest przebudowywana na długości ponad 23 km (odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana o długości ok. 7,2 km; odcinek II na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna o długości ok. 16,1 km). Finał prac planowany jest na koniec października tego roku. Przebudowa pochłonie ogółem ok. 240,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej na poziomie 140 mln zł. Trwają prace na DW 791 między Zawierciem (DK 78) a Kolonią Poczesna (DK 1). Inwestycja ma zakończyć się do końca stycznia 2022 roku. Do tego czasu ponad 24-kilometrowy odcinek drogi zyska nową nawierzchnię, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Modernizacja kosztować będzie ok. 238,1 mln zł. Pracy jest sporo. Powstają także nowe mosty
i przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne.

 

MÓWIĄ LICZBY

W ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  od 28 października 2019 do 26 października 2020 zatwierdzono do dofinansowania ponad 1200 wniosków na kwotę 2,5 mld zł. Podpisano 1 137 umów o dofinansowanie projektów na kwotę prawie 2,4 mld zł  

MÓWIĄ LICZBY

4,4 mld euro

Tyle trafi do Województwa Śląskiego w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Śląskie jest pierwszym regionem w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował. Jeśli doliczymy do tego pieniądze z innych programów, to strumień środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie będzie bezprecedensowy.

MÓWIĄ LICZBY

W tym roku wydatki majątkowe województwa wynoszą  775 mln 961 tys. 504 zł. Tu warto zaznaczyć, że od 2016 roku na inwestycje takie, jak wszelkiego rodzaju budowy, modernizacje i zakupy województwo przeznaczało średnio około 32 proc. środków finansowych. W 2016 roku – wskaźnik ten wynosił 27 proc., w ubiegłym roku wzrosły one do 39,9 proc., zaś w tym roku jest to 39,6 proc. wydatków. Ten poziom klasyfikuje nas w krajowej czołówce i świadczy o dynamice rozwoju regionu.

Od marca 2020 roku funkcjonujemy w warunkach pandemii, która mam nadzieję, przede wszystkim wskutek szczepień już wkrótce stanie się przeszłością. Musieliśmy się odnaleźć się w sytuacji, z którą nie miał do czynienia żaden z poprzednich zarządów województwa i to w całej historii. Priorytetem stało się dla nas wsparcie służby zdrowia i pomoc przedsiębiorcom, którzy bardzo mocno ucierpieli przez szarżę koronawirusa, który nie oszczędzał nie tylko naszego zdrowia, ale też gospodarki. Myślę, że z tego kryzysu jako region wychodzimy obronną ręką, o czym choćby świadczy niski poziom bezrobocia. Drugi rok z rzędu mamy rekordowy, liczący blisko 2 mld zł budżet, wszystkie wpisane w grafik inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Przyszłość rysuje się optymistycznie. Śląskie otrzyma 4,4 mld euro z trzech funduszy. Takich pieniędzy w budżecie województwa dotąd nie było

Mówi Maraszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Ostatni rok był dla nas swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności za region. Tego jednak wymaga od nas społeczeństwo. Uważam, że poradziliśmy sobie z problemami, które wywołała pandemia. Sztuką jest odnaleźć się w trudnych czasach. Ale jestem przekonany, że te wszystkie doświadczenia tylko nas wzmocnią. To dobry moment, aby podziękować za dotychczasową współpracę. Zgoda zawsze buduje.

Mówi przewodniczący sejmiku województwa śląskiego jan kawulok

 


Komentarze